Kan en cirkel flytte bjerge?

Center for liv i Danmark, har været med i en international udviklingsgruppe, med det formål at udvikle en ny form for cirkel-kultur, som kan bruges i forandringsprocesser, til beslutningsprocesser, til projektstyring og som helt flad ledelsesplatform til organisationer. Den hedder Subli.me-we. Den er super enkel og den er nem at kopiere. Den har vist sig at skabe forandring dér hvor det er vigtigst; i vores tilgang til hinanden, os selv og den verden vi gerne vil have. Subli.me-we er den nye cirkel-metode

værdimeridianer


 Understøtning af intellektuelle kræfter og idéskabelse ved at lade rummet stå åbent for kreative og skabende processer og frihed. Både individuelle idéer og fælles får støtte til at blive klare og formulerede i det frie rum hvor nysgerrighed er drivende faktor og behovet for at bidrage kommer af sig selv 

Handleplaner og intentioner bliver tydelige og behovs-orienterede, så faktiske tiltag dækker behovene og kommer fra et overskud og opfattelsen af ressourcer. Den kropslige visdom om helbred og velvære som også indeholder læring følger med naturligt

Der er så meget gemt i de følelsesmæssige reaktioner og traumer, som viser os en hel skat af oversete forhold i vores vestlige kultur. En stor del af vores læring og fremdrift kommer fra frigørelsen af vanetænkning og begrænsninger som sidder i vores følelsesmæssige hukommelse. Vores holdninger er for 90% vedkommende følelsesmæssige og det er naivt at tro der kan forløses noget uden følelsesmæssig visdom. 

Der er lag af en udviklingsprocess som er personlig og læring for dig som individ. Oplevelsen af at du betyder noget og at dine oplevelser er vigtige ligesom andre enkeltpersoners tilgang til verden ikke er en forhindring men et plus ved at se ting fra forskellige sider.

Der opstår noget i en gruppe der kan kaldes en slags øvre bevidsthed eller gruppe ånd, hvor kulturen i gruppen er af betydning og den ændrer sig med tilgangen og afgangen af medlemmer, ligesom den er påvirkelig af tid og forandringer. Det er også disse nære som er de støtter den enkelte har brug for i sin egen omstilling.

 Alt er forbundet og der er fælles afhængighed af natur, miljø, andre mennesker, fortid og fremtid. Den kultur som er fremherskende har sat sit præg i os alle og vores adfærd bekræfter eller afkræfter den. Ligesom vi af- og bekræfter den viden som er tilgængelig og er medarrangører af vores tid og sted.