Vi arbejder med relationer med fokus på, hvordan vi opbygger gode og livs-bekræftende relationer, hvordan vi opnår at kunne give og modtage uden fordomme og skyld, og hvordan vi lærer at elske andre og os selv igennem begges øjne. Uden at gå meget i dybden med hvorfor det ikke har virket tidligere, kigger vi på alt det som er godt og fungerer, ligesom vi arbejder med den del af vores personlige kommunikation, som bringer os nærmere det, vi ønsker.

Vi afprøver nye evner inden for vores kommunikation og fælles forståelse.

Vi oplever gensynet med, hvorfor vi ønsker relationerne, og hvordan de beriger os.

Vi arbejder med positive afhængigheder og flersomhed frem for ensomhed.

Vi genfinder tilliden til hinanden og oplever fornyet engagement, livsglæde og sam-hørighed.

  • ”Jeg sér dig!” (6 dage) 1-6/9
  • At se hinanden (1 dag) 10/9
  • Konflikter er kontaktforsøg (2 dage) 24-25/9
  • At leve en drøm (Eng. sommerlejr) (10 el. 21 dage) 28/6-18/7