Det skal være rart at blive et bedre menneske. Vi ønsker fokus på det, der øger livskvaliteten frem for fokus på, hvad der ikke virker. Forandring har måske tidligere været forbundet med ubehag og utryghed. Vi bruger metoder som giver glæde og fred.

Vi søger at frigøre energi bundet i fordomme og fjendebilleder til ny fremadrettet og livsbekræftende gøren og laden.

Vi udvikler positive vaner, som underbygger vores evne til at indgå i sammenhænge, som før voldte problemer, så de nu bliver kilde til næring.

Vi afprøver ændringer af kost, fysisk aktivitet, sociale relationer og selvvurdering.

Vi lever og oplever vores drøm.

  • Livgivende forandring (nyt er godt) (6 dage) 1-6/5
  • Det grå otium (1 eftermid./aften) 16/10
  • Angst er krykker på rejsen (2 dage) 22-23/10
  • Afhængighed er tillært (kan aflæres) (5 dage) 26-30/10